БЪЛГАРСКА ХЕРАЛДИКА

My Photo
Name:
Location: Bulgaria

БХВО е създадено в края на 2004 г. като независимо сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейност в областта на хералдиката и вексилологията. То работи за разширяване на българските достижения в тези науки и популяризирането им в страната и чужбина, търсейки диалог между различни организации и хора с изразена индивидуалност и интереси в посочените области.

Saturday, April 15, 2006

Българската хералдика: Предразсъдъци и перспективи[1]
Стоян Антонов

От 15 април до 23 ноември 2006 г. тук бе поместена цялата статия. Можете да я намерите в наскоро отпечатания сборник с материалите от научната конференция "Предизвикателствата на промяната. Историческата наука след 10.11.1989 г.".

БХВО вече има сайт на http://www.rootsweb.com/~bgrbshv/