БЪЛГАРСКА ХЕРАЛДИКА

My Photo
Name:
Location: Bulgaria

БХВО е създадено в края на 2004 г. като независимо сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейност в областта на хералдиката и вексилологията. То работи за разширяване на българските достижения в тези науки и популяризирането им в страната и чужбина, търсейки диалог между различни организации и хора с изразена индивидуалност и интереси в посочените области.

Sunday, December 12, 2010

Общо събрание на БХВО 2010

На 27.11.2010 г. се проведе Общото събрание на БХВО за 2010 г. Освен отчетане на работата за последните три години и изготвяне на стратегия за следващия тригодишен мандат, бяха приети и трима нови члена. Настъпи промяна и в Управителния съвет - на мястото на Симеон Мильов бе избран Пламен Цветков. Специално място бе отделено на новоизлязлата книга на Иван Иванов "Знамената на българската бойна слава" (Издателство "Анико"), представена от автора. За заслугите си към българската вексилология и по повод своята 75-годишнина Иван Иванов бе отличен с плакет на БХВО.

Labels: , ,