My Photo
Name:
Location: Bulgaria

БХВО е създадено в края на 2004 г. като независимо сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейност в областта на хералдиката и вексилологията. То работи за разширяване на българските достижения в тези науки и популяризирането им в страната и чужбина, търсейки диалог между различни организации и хора с изразена индивидуалност и интереси в посочените области.

Saturday, April 15, 2006

БХВО вече има сайт на http://www.rootsweb.com/~bgrbshv/

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Ако искаме да направим семеен герб по всички хералдически правила, как и към кого трябва да се обърнем? Колко би струвала тази услуга? За колко време се изпълнява? Регистрира ли се някъде семейният герб? Провежда ли се предварителен разговор относно вида, посланията които ще носи, ефекта къйто ще предизвика, влиянията върху живота на рода после съществуването му? И ред още въпроси? Благодаря!

July 15, 2007 6:34 AM  
Blogger bgherald said...

This comment has been removed by the author.

July 26, 2007 6:51 AM  
Blogger bgherald said...

Здравейте,
Твърде късно виждам Вашия коментар, съжалявам.
За направата на семеен герб можете да се обърнете към специалисти хералдици в България или в чужбина.
Цената варира според това кой прави герба, как го изпълнява (атрибути, техники, материали) и в какви срокове.
Повечето хералдически власти и институции имат свои регистри. БХВО също има регистър ( http://heraldika-bg.org/gr_register.htm ).
Естествено такова обсъждане е необходимо. Разбира се, за влияния в бъдещето хералдиците не биха Ви били полезни :).
Всичките си въпроси можете да зададете и на адреса на БХВО, посочен на сайта.

July 26, 2007 7:03 AM  

Post a Comment

<< Home