My Photo
Name:
Location: Bulgaria

БХВО е създадено в края на 2004 г. като независимо сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейност в областта на хералдиката и вексилологията. То работи за разширяване на българските достижения в тези науки и популяризирането им в страната и чужбина, търсейки диалог между различни организации и хора с изразена индивидуалност и интереси в посочените области.

Monday, January 30, 2012

Ветрен дол вече си има и знаме

Днес, 30 януари 2012 г. със заповед на кмета на селото, Димитър Христосков, Ветрен дол се сдоби със знаме. Автор е Пламен Цветков от БХВО, който е автор и на приетия през 2008 герб на селото. Знамето на Ветрен дол се състои от зелена, жълта и синя ивица, поставени вертикално в съотношение 1:1,5:1. На жълтата ивица са разположени един над друг елементи от герба на селото: три зелени тополи, огънати от вятъра, една вълнообразна линия и зелено воденично колело. Съотношението на страните на знамето е 1:2.

Labels: , , , , ,

1 Comments:

Blogger Димитър Йорданов said...

Знамето е доста добро. Усещам размах и опит, добра тежест в него. Цветовете също са хармонични заедно.

October 07, 2012 11:55 PM  

Post a Comment

<< Home